Skip links

Polityka cookies

Kompleksowa opieka w jednym miejscu

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

§1 Postanowienia ogólne
 1. Administratorem danych osobowych podawanych w trakcie korzystania ze strony internetowej prowadzonej pod adresem www.medicuscenter.pl oraz w związku ze świadczeniem usług leczniczych jest MEDICUS CENTER Sp. z o.o. z siedzibą w Łomży, ul. Mazowiecka 7/A; 18-400 Łomża, NIP: 7182166482; REGON: 526000286; KRS: 0001049887, e-mail: rejestracja@medicuscenter.pl; tel. 662 138 511
 2. Strona używa plików cookies, aby dostarczać usługi i funkcje dostosowane do preferencji i potrzeb Użytkowników strony, w szczególności pliki cookies pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.
 3. Zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników i Pacjentów MEDICUS CENTER Sp. z o.o. z siedzibą w Łomży zostały udostępnione w Polityce Prywatności RODO, dostępnej pod adresem: https://medicuscenter.pl/polityka-prywatnosci/
§2 Stosowane definicje
 1. Cookies – małe pliki, które są pobierane i przechowywane na komputerze lub innym urządzeniu Użytkownika, powiązanym z informacjami o sposobie użytkowania strony.
 2. Użytkownik – osoba, która dobrowolnie korzysta z usług i treści dostępnych na stronie internetowej, tj. przegląda stronę i jej podstrony, kontaktuje się z właścicielem strony poprzez formularze lub dane teleadresowe dostępne na stronie internetowej, korzysta z usług  leczniczych w miejscu prowadzenia działalności Administratora danych, etc.
 3. Serwis/Strona – strona internetowa dostępna pod adresem www.medicuscenter.pl za pomocą której Użytkownik może przeglądać jej zawartość, dokonać rezerwacji wizyty lub skontaktować się z Administratorem danych osobowych za pomocą danych teleadresowych, dostępnych na stronie.
 4. Dane osobowe – wszelkie informacje, które bez nadmiernego czasu i kosztu mogą doprowadzić do identyfikacji osoby fizycznej, w tym jej dane identyfikacyjne, adresowe i kontaktowe.
§3 Cele cookies
 1. Pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy, tj. są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki lub trwały. Stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania ze strony internetowej i służą do przechowywania informacji, co przyspiesza i ułatwia korzystanie ze strony, a także umożliwia zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień.
 2. Dane zawarte w plikach cookies nie są łączone z przekazanymi przez Użytkownika danymi osobowymi podczas korzystania z usług leczniczych świadczonych przez Administratora danych.
 3. Serwis wykorzystuje pliki cookies w następujących celach:
  1. dostosowania wyświetlania strony internetowej do indywidualnych preferencji i potrzeb jej Użytkowników, w szczególności pliki cookies pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb lub rodzaju urządzenia, z którego korzysta podczas jej przeglądania, 
  2. dokonania analiz i statystyk, które dostarczą informacji, w jaki sposób Użytkownik Serwisu korzysta ze stron, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
  3. kierowania dedykowanych treści edukacyjnych, w szczególności do Użytkowników, którzy odwiedzili stronę internetową lub Fanpage Administratora danych osobowych na portalu społecznościowym Facebook i/lub Instagram.
 4. W celu analizy ruchu na stronie Serwisu, źródła ruchu, usprawnienia komunikacji, jak i optymalizacji działań zainstalowano na stronie w tym celu:
  1. Google Analytics – narzędzie dostarczane przez Google LLC. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA, co pozwala na analizę ruchu Użytkownika na stronie Serwisu i jego podstronach (kraj/miasto, liczba odwiedzin, przeglądane strony, czas odwiedzin, etc.). Główny plik cookie używany przez Google Analytics, „_ga”, umożliwia usłudze rozróżnianie poszczególnych Użytkowników i działa przez 2 lata. Każdy plik „_ga” jest unikalny dla konkretnej usługi, więc nie można go użyć do śledzenia użytkownika lub przeglądarki w innych, niepowiązanych witrynach. Ustawienia prywatności w usługach Google mogą zostać zmienione przez Użytkownika, więcej informacji na: https://policies.google.com/privacy W celu stałego zablokowania cookies gromadzonych przez Google Analytics, Użytkownik może skorzystać z dodatku do przeglądarki opracowanego i dostarczanego przez Google LLC na stronie: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
  2. Piksel Facebooka – narzędzie dostarczane przez Meta Platforms Ireland Limited (dawniej: Facebook Inc,), adres: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Dublin, D02X525, Irlandia, które umożliwia pomiar, optymalizację i tworzenie niestandardowych grup odbiorców, pozwala na zbieranie informacji na temat korzystania przez Użytkownika ze strony Serwisu i kierowanie do niego dedykowanych treści w serwisie społecznościowym Facebook/Instagram. W celu kontroli ustawień prywatności w tym serwisie społecznościowym Użytkownik może dokonać w dowolnym momencie zmiany swoich preferencji i ustawień. Więcej informacji na: https://www.facebook.com/privacy/

Piksel Facebooka pozwala na tworzenie niestandardowych grup odbiorców i/lub podobnych grup odbiorców do osób, które wchodziły już w interakcję z Serwisem lub materiałami Administratora danych udostępnionymi na portalach społecznościowych Facebook i/lub Instagram, prowadzonych przez Administratora danych, przy czym retencja danych dostarczanych przez piksel Facebooka w szczególności wynosi odpowiednio:

 1. witryna internetowa (Serwis) – maksymalnie 180 dni od interakcji z witryną,
 2. fanpage na Facebooku – maksymalnie 365 dni od interakcji z kontem,
 3. film udostępniony na fanpageu Administratora na Facebooku – maksymalnie 365 dni od interakcji z materiałem,
 4. wydarzenia organizowane lub współorganizowane przez Administratora na fanpageu na Facebooku – maksymalnie 365 dni od interakcji z materiałem.
 1. Wtyczkę/Widget Facebooka/Instagrama – narzędzie umożliwiające bezpośrednie przejście Użytkownika na Fanpage Administratora danych, prowadzony na stronie portalu społecznościowego Facebook i/lub Instagram, prowadzonego na portalu dostarczanym przez Meta Platforms Ireland Limited (dawniej: Facebook Inc.), adres: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Dublin, D02X525, Irlandia. Po przejściu do serwisu społecznościowego Facebook i Instagram Użytkownicy podlegają dodatkowo zasadom ochrony prywatności, opisanym w tym serwisie, w szczególności na stronie: https://www.facebook.com/privacy/
 2. Czat/Messenger Facebooka – narzędzie dostarczane przez Meta Platforms Ireland Limited (dawniej: Facebook Inc,), adres: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Dublin, D02X525, Irlandia, które umożliwia kontaktowanie się właściciela Serwisu z Użytkownikiem poprzez Messenger w serwisie społecznościowym Facebook lub na stronie internetowej. Korzystanie z Messengera Facebooka na stronie Serwisu jest dobrowolne. Użytkownik może prowadzić rozmowę jako gość lub zalogować się na swoje konto w tym serwisie. Więcej informacji na https://www.facebook.com/privacy/
 1. Przetwarzanie danych zawartych w cookies przez dostawców, których siedziby i/lub serwery są zlokalizowane w państwie trzecim, tj. na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) będzie się wiązać z przekazaniem danych zawartych w cookies poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). Przekazanie danych zawartych w cookies, w szczególności adres IP użytkownika odbywa się na podstawie decyzji Komisji Europejskiej z 10 lipca 2023 r. stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zapewniony przez tzw. „Ramy ochrony danych UE-USA” (EU-US Data Privacy Framework) w stosunku do dostawców wpisanych na listę departamentu handlu USA, jak: Google LLC. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA; Meta Platforms, Inc., Menlo Park, California, USA.
§4 Akceptacja lub zmiana ustawień cookies 
 1. Użytkownik po wejściu na stronę internetową może zaakceptować stosowanie cookies w powyższych celach, odrzucić je lub wyrazić zgodę tylko na wybrane pliki cookies.
 2. Użytkownik może w każdej chwili także skasować i/lub wyłączyć cookies w przeglądarce internetowej, z której korzysta podczas przeglądania strony internetowej.
 3. Skasowanie lub wyłączenie plików cookies może spowodować trudności lub ograniczoną funkcjonalność niektórych części Serwisu (dotyczy cookies funkcjonalnych). Niektóre pliki cookies mogą być bowiem niezbędne do prawidłowego działania stron Serwisu i wyświetlenia treści na danym rodzaju urządzenia.
 4. W celu zarządzania cookies Użytkownik może skorzystać także z funkcji dostępnych w przeglądarce, z której aktualnie korzysta. Instrukcje zarządzania cookies dostępne są na stronach dostawców przeglądarek internetowych, w szczególności:
 1. Google Chrome – instrukcja
 2. Mozilla Firefox – instrukcja
 3. Apple Safari – instrukcja
 4. Microsoft Edge – instrukcja
§5 Postanowienia końcowe
 1. W przypadku zmiany obowiązującej Polityki cookies, w szczególności w sytuacji, gdy będą tego wymagały zastosowane rozwiązania techniczne lub zmiany przepisów prawa w zakresie prywatności Użytkowników, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu, które będą obowiązywać po 14 dniach od dnia ich publikacji na stronach Serwisu.